Умови акції Lotto 10x10

Офіційні правила рекламної Акції

«Lotto 10x10»

(надалі - Правила)

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ.

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕАГЛОБЕ», далі – «Організатор».

Адреса Організатора: 02222, Україна, м. Київ, вул. Сержа Лифаря, 17а.

1.2. Виконавцем Акції є

«Продюсерський центр «Aisha», далі – Виконавець.

1.2.1.Технічним партнером № 1 Акції (партнером, що здійснює забезпечення по Акції) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламне агентство «Blurb», адреса: 04001, Україна, м. Київ, вул. Мечнікова, 2.

1.3. Метою проведення Акції є просування поліграфічного матеріалу за рахунок збільшення обсягу продажів продукції, матеріалів та підвищення рівня знань необмеженого кола осіб потенційних споживачів поліграфічної продукції про переваги, якість і властивості матеріалу.

Увага! Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

1.4. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій (далі – «Територія проведення Акції») в мережі Інтернет на сайті lotto.heaglobe.com (далі – «Сайт»).

1.5. Акція триває з 00:00:00 години «01» січня 2018 року до 23:59:59 «31» грудня 2018 року, включно (далі – «Строк проведення Акції» або «Період проведення Акції»).

При цьому:

період, впродовж якого Учасник Акції може придбати Акційну продукцію та зареєструвати, триває з «01» січня 2018 року по «31» грудня 2018 року, отримання (перерахування) Подарунків Акції здійснюється з «01» січня 2018 року до «15» лютого 2019 року.

У випадку зміни Періоду проведення Акції, інформація про нові строки проведення Акції розміщується Організатором на Сайті.

2. ПРОДУКЦІЯ, ЯКА БЕРЕ УЧАСТЬ В АКЦІЇ

2.1. Продукцією, що бере участь в Акції, є продукція на флаєрному пакувальному матеріалі Blurb з акційним дизайном, що вироблена та реалізується на Території проведення Акції об’ємом 1 шт та більше (надалі - «Акційна продукція»), а саме:

2.1.1. Акційна продукція, яка містить акційний код, що складається з 10 символів (надалі – «Код»), стереограмму відповідно до коду.

2.2. Кількість Акційної продукції обмежена.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, фізичні особи, які досягли 18 років, є дієздатними, проживають на Території проведення Акції (надалі – «Учасники Акції»/«Учасники») та, які на момент проведення Акції:

3.1.1. Мають доступ до мережі Інтернет та до Сайту, де розміщуються Правила участі у Акції;

3.1.2. Виконали всі вимоги, передбачені цими Правилами.

3.2 Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:

1) працівники та представники Організатора Акції або будь-якої іншої компанії, залученої до організації/проведення цієї Акції;

2) чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 1 пункту 3.2. цих Правил;

3) неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи та особи, які не відповідають вимогам даних Правил.

Увага!

Учасник Акції має можливість зареєструватися для участі в Акції з одного номера мобільного телефону більше ніж 1 (один) раз на тиждень й більше ніж в одному регіоні проведення.

4. ПОДАРУНКИ АКЦІЇ

4.1. Учасники Акції, що виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами, мають можливість отримати такі подарунки (надалі – Подарунки):

4.1.1. 10 000 гривень щотижня – 3 подарунки.

4.1.2. 100 000 гривень (надалі також «Головний Приз») – щороку – 1 подарунок.

4.2. Кількість Подарунків обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Подарунків може бути змінена за рішенням Організатора Акції шляхом внесення відповідних змін до Правил.

4.3. Характеристики Подарунків, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора Акції.

4.4. Всі Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

4.5. Організатор/Виконавець Акції та інші залучені ними треті особи не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Подарунками з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.

4.6. Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання ними всіх вимог, передбачених цими Правилами.

Увага!

Учасники Акції повинні зберігати чеки, що підтверджують придбання Акційної продукції, та флаєра з Кодами до кінця Строку проведення Акції.

Організатор/Виконавець Акції та треті особи, залучені до проведення Акції, можуть вимагати від Учасника Акції пред’явлення чеку, що підтверджує придбання Акційної продукції та/або флаєра з Кодами.

Будь-які дії Учасників Акції щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Коди та стереограми Акційної продукції, які стали відомі їм будь-якимм чином, а також набуття та/або придбання інформації про Коди та стереограми Акційної продукції без придбання Акційної продукції вважається порушенням умов цих Правил, а Учасник Акції, який вчинив зазначені дії, таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Подарунків Акції.

5. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, Учасник Акції, який відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, повинен:

5.1.1. Протягом Періоду проведення Акції придбавати Акційну продукцію, реєструвати на місцях продажу.

5.2 Визначення Учасника, який має право одержати Головний Приз Акції

5.2.1. Визначення Учасника Акції, який отримує право одержати Головний Приз, здійснюється Організатором щотижнево, протягом 1 (одного) дня після закінчення відповідного терміну Акції, за допомогою програми. Визначення відбувається серед усіх Учасників, які придбали не менше 1 флаєру у відповідному Періоді проведення Акції у выдповыдному регіоні.

5.2.2. Протягом кожного визначення Учасника Акції, який отримує право одержати Головний Приз, згідно з п. 5.2.1. даних Правил також за допомогою програми, визначається 5 (п’ять) резервних Учасників Акції.

5.2.3. Протягом 7 (семи) банківських днів після визначення відповідно до п. 5.2.1. даних Правил Учасника Акції, який отримує право одержати Головний Приз, такому Учаснику Акції телефонує представник Виконавця Акції для подальшої реєстрації даних такого Учасника Акції, необхідних для вручення Головного Призу.

5.6.4. Неможливість представника Виконавця Акції зв'язатися з Учасником Акції, який отримує право одержати Головний Приз, протягом 5 (п’яти) календарних днів за телефонним номером, вказаним Учасником Акції при реєстрації, позбавляє такого Учасника Акції права на одержання Головного Призу. У такому випадку Учасник Акції вважається таким, який відмовився від отримання Головного Призу та не має права на одержання від Організатора/Виконавця або інших залучених ними осіб будь-якої компенсації. У такому випадку Організатор/Виконавець має право розпорядитися таким Головним Призом на свій розсуд, при цьому відповідно до п.

5.2.2. даних Правил претендентом на отримання Головного Призу вважається перший Учасник Акції з резервного списку Учасників Акції, визначеного відповідно до п. 5.2.2 даних Правил.

5.2.5. Обов’язковою умовою одержання Головного Призу є надіслання Учасником Акції Виконавцю Акції на наступну адресу lotto@heaglobe.com у зручній для Учасника Акції формі відскановані копії:

•- паспорта громадянина України (1-ої, 2-ої, 3-ої, 4-ої сторінок та сторінки з реєстрацією місця проживання),

•- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, інших необхідних документів, визначених на розсуд Виконавця Акції.

Зазначені відскановані копії документів Учасника Акції повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання. При цьому вищезазначені відскановані копії документів не підлягають поверненню Учаснику Акції, з чим він безумовно погоджується фактом його участі в Акції.

5.2.6. Учасник Акції, якого повідомлено про його право на одержання Головного Призу, зобов’язаний надіслати Виконавцю Акції (або зазначеному ним представнику) не пізніше 7 (семи) днів з дня відповідного повідомлення від Виконавця Акції, повинен надати документи, передбачені в п. 5.2.5. даних Правил. У випадку, якщо Учасник Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані ним документи (інформація), що передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації, такому Учаснику Акції може бути відмовлено в отриманні Головного Призу. В цьому випадку буде вважатись, що такий Учасник Акції добровільно, самостійно відмовився від Головного Призу. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається. Таким Головним Призом Організатор може розпоряджатися на власний розсуд, при цьому відповідно до п. 5.2.2. даних Правил претендентом на отримання Головного Призу вважається перший Учасник Акції з резервного списку Учасників Акції, визначеного відповідно до п. 5.2.2 даних Правил. Організатор/Виконавець гарантують, що документи, які надаються Учасником Акції для отримання Головного Призу не будуть використовуватись Організатором/Виконавцем Акції з іншою метою, окрім як для виконання своїх зобов’язань за цими Правилами.

5.2.7. Виконавець Акції та Учасник Акції, визначений в якості Учасника Акції, який отримує Головний Приз, погоджують дату та час підписання заяву-підтвердження на отримання Головного Призу (надалі – «заява-підтвердження»). Обов’язковою умовою отримання Учасником Акції Головного Призу є його згода на підписання ним заяви-підтвердження. У випадку, якщо Учасник Акції відмовляється від підписання заяви-підтвердження, Учаснику Акції може бути відмовлено в отриманні Головного Призу. В цьому випадку буде вважатись, що такий Учасник Акції, добровільно, самостійно відмовився від Головного Призу. Будь-яка компенсація у такому випадку непередбачається. Таким Головним Призом Організатор може розпоряджатися на власний розсуд, при цьому відповідно до п. 5.2.2. даних Правил претендентом на отримання Головного Призу вважається перший Учасник Акції з резервного списку Учасників Акції,визначеного відповідно до п. 5.2.2 даних Правил.

5.2.8. Після отримання від Учасника Акції, визначеного в якості Учасника Акції, який отримує Головний Приз, усіх вказаних в п. 5.2.5. Правил документів та за умови підписання ним заяви-підтвердження та виконання ним усіх вимог, передбачених цими Правилами, Учаснику Акції протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати отримання Виконавцем документів, передбачених в п. 5.2.5. цих Правил, буде вручено Головний Приз. Головний Приз буде доставлений Учаснику за адресою його проживання службою кур’єрської доставки.

5.2.9. У разі необхідності детальної перевірки виконання Учасником Акції умов цих Правил Організатор залишає за собою право подовжити термін вручення Головного Призу, передбачений п. 5.2.8. цих Правил.

5.2.10. Один Учасник може отримати не більше одного Головного Призу за весь Період проведення Акції.

5.2.11. Головний Приз не може бути замінений акціями, векселем або іншими зобов'язаннями.

5.2.12. Перелік Учасників Акції, які отримують право одержати Головний Приз, публікується на Сайті.

5.3. Організатор Акції має право розпоряджатися не витребуваними Подарунками на власний розсуд.

5.4. Учасник Акції, який має право на отримання Головного Призу, може відмовитися від отримання Головного Призу, повідомивши про таке Виконавця в письмовій формі (в тому числі шляхом надсилання такого повідомлення електронною поштою) на адресу lotto@heaglobe.com

5.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання Подарунків з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, у т. ч., якщо мобільний телефон, контактна адреса, ім’я та/або прізвище, або інші обов’язкові дані Учасником Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

5.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Учасниками Акції вручених Подарунків після їх одержання та/або за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Подарунками з будь-яких незалежних від Організатора /Виконавця причин.

5.7. Виконавець/Організатор не несе будь-якої відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції Подарунків на території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій. Будь-які претензії від Учасників Акції з причин, вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

5.8. Організатор/Виконавець мають право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Подарунку/Головного Призу Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Подарунку згідно з цими Правилами.

5.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо зв’язку з ними.

Якщо будь-який Учасник Акції, який має право на отримання відповідного Подарунку/Головного Призу, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця (в тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про такого Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та/або нерозбірливо тощо) не має можливості отримати такий Подарунок/Головного Призу, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових подарунків, компенсацій або інших виплат від Організатора та/або Виконавця.

5.10. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність щодо будь-яких суперечок стосовно Подарунків. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання будь-якого з подарунків Акції, в тому числі Головного Призу. Організатор/Виконавець не несуть відповідальність за вирішення будь-яких таких суперечок.

5.11. Організатор/Виконавець та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця та/або залучених ним третіх осіб обставини.

5.12. Витрати на доставку подарунків несе Організатор/Виконавець Акції. Витрати на оплату зберігання подарунків у відділенні зв’язку або відділенні служби кур’єрської доставки несе Учасник. Термін зберігання і тарифи зберігання встановлюються відділеннями Укрпошти/служби кур’єрської доставки. Суму за зберігання Учасник сплачує самостійно і не має права вимагати її компенсації від Організатора та/або Виконавця Акції. Організатор/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків.

5.13. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками), не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на недопущення до подальшої участі в акції Учасників Акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Подарунків Акції), втрачають право на одержання будь-яких Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

Увага!

- Організатор/Виконавець Акції залишає за собою право запитати документи, що підтверджують факт придбання Акційної продукції, перед врученням подарунків, визначених п.п. 4.1.2. цих Правил.

6. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ.

6.1. Ці Правила Акції розміщуються на Сайті.

6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

6.3. Коротка інформація про Період проведення Акції, її Правила та умови буде доступна:

- в мережі Інтернет, в тому числі в соціальних мережах;

6.4. Учасники Акції беручи участь у Акції, погоджуються на отримання інформаційних повідомлень про Акцію, в тому числі, на адреси електронної пошти, надані такими Учасниками, включаючи, але не обмежуючись: повідомлення про те, що Учасник Акції зареєстрував належну кількість телефонів, та про його право отримати подарунок, визначений у п.п. 4.1.2. цих Правил.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність всіх наданих ним Організатору/Виконавцю або залученим ними третім особам документів/ інформації. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання його персональних даних, безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його номеру телефону, імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання учасником письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, розповсюдження в мережі Інтернет, а також для надсилання інформації на адреси, зазначені учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих ними Подарунків (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Виконавцю.

7.2. Персональні дані Учасників Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення Подарунків, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією. Стосовно всіх персональних даних, наданих Учасниками Акції,Виконавець/Організатор або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення приймається Організатором.

7.4. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

7.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:

7.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор;

7.5.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Законів України «Про рекламу», «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», «Про захист персональних даних» Податкового кодексу України (надалі – Мета);

7.5.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 7.5.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, інші дані, необхідні для реалізації Мети;

7.5.4. З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

7.5.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Виконавець та/або залучені Організатором треті особи, які обробляють персональні дані від імені Організатора на підставі договору, укладеного в письмовій формі згідно з вимогами чинного законодавства у сфері персональних даних. Своєю участю у Акції Учасник Акції надає Організатору однозначну згоду на надання Організатором часткового або повного права обробки його персональних даних будь-яким іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, на розсуд Організатора; самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб та/або розпорядників до його персональних даних відповідно до зазначеної вище мети за умови дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних. Своєю участю у Акції Учасник Акції надає Організатору однозначну згоду на передачу його персональних даних будь-яким іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, на розсуд Організатора відповідно до Мети, за умови дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

7.5.6. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх збору та протягом Періоду проведення Акції, а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання Мети, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

7.5.7. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у п. 1.1. цих Правил, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отриманняПодарунків;

7.5.8. Учасники Акції мають всі права, передбачені статтею 8 Закону, а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме щодо можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

7.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб, що залучені в рамках Акції.

7.8. Учасник Акції, що здобув право на отримання Подарунку, не може передавати третім особам своє право отримати такий Подарунок третім особам, у спадщину чи за договором дарування.

7.9. Всі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, тощо, Учасник Акції несе самостійно. Такі витрати Учасника Акції не компенсуються Організатором/Виконавцем або іншими залученими третіми особами.

Точки продажу Lotto 10x10